: 400-826-8219
 
 
  A 地暖分水器
  B 黄铜球阀
  C 黄铜温控阀
  D 燃气阀
  E 锁紧式铝塑管接头
 

F 卡压式铝塑管接头

  G黄铜管件
  H 其他阀门
  I PPR铜嵌件
 
 
 
     

 
姓名: 电话: 数量:
手机: *请填写您的手机号码,方便我们在第一时间联系到您
E-Mail: *请填写有效E-mail以方便我们与您联系
邮编:  
送货地址:
*
请填写详细的送货地址,我们使用专业的EMS公司送货
留言:
*
请提出您的送货要求,建议